Privacy & cookies

Privacy- en cookie verklaring Awake Agency

Deze verklaring heeft tot doel u te informeren hoe Awake Agency omgaat met de persoonsgegevens die zij verkrijgt. Bij het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens zal in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gehandeld.

Als we in deze verklaring naar ‘wij’ of ‘ons’ verwijzen dan bedoelen we Awake Agency.  Verwijzingen naar ‘u’ of ‘uw’ zijn verwijzingen naar de gebruiker van de website of naar degene die wij via deze privacyverklaring informeren.

 1. Gegevens Awake Agency
 • Vestigings-, bezoekadres en postadres:
  Derde Oosterparkstraat 8A, 1091 JX Amsterdam
 • E-mailadres algemeen: simone@awake-agency.com
 • E-mailadres privacy officer: simone@awake-agency.com
 • KvK-nummer: 55988970
 • BTW-identificatienummer: NL185319233B01

 1. Persoonsgegevens

Awake Agency verwerkt bij haar activiteiten, diensten en werkzaamheden persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u zich heeft ingeschreven voor één van de nieuwsbrieven of in behandeling bent of bent geweest bij Awake Agency. Het kan daarbij gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Youki verwerkt, afhankelijk van welke diensten je bij ons afneemt, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras
 • godsdienst of levensovertuiging
 • seksuele leven
 • gezondheid
 • strafrechtelijk verleden

 1. Doelen voor verwerking van gegevens

Wij verwerken jouw gegevens natuurlijk niet zomaar. We doen dit altijd met een specifiek doel waarvoor je gegevens nodig zijn. Dit gaat om de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Youki analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Youki verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 1. Bewaren van persoonsgegevens

Youki bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Dit is anders wanneer er op Youki een wettelijke verplichting rust die vereist de persoonsgegevens langer te bewaren, Youki hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft of omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven aan Youki.

 1. Delen met derden

Youki verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Youki blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken

Youki gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Youki gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Youki en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar simone@youki.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Youki wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Youki neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via simone@youki.nl

Versie maart 2019